...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกกลุ่มกิจกรรพัฒนาผู้เรียน เพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ม.2

        หลังจากที่โรงเรียนถาวรานุกูลได้ประกาศให้มีการเลื่อนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อันเนื่องมาจากการที่มีฝนตกหนัก และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ บัดนี้โรงเรียนถาวรานุกูล ดำเนินการโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดวันเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค ตำบล คลองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น